Søg
auning by
auningBy Museum
auning sport

Indkaldelse til generalforsamling

Skrevet af:

Alle medlemmer eller forældre til medlemmer (som er under 16 år) er valgbare til afdelingsbestyrelsen. Vi har brug for nye kræfter for at holde svømmeklubben godt kørende. Kom og vær med.

Dagsordenen til afdelingsgeneralforsamlingen:

1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere

2. Afdelingsbestyrelsens beretning

3. Fremlæggelse af afdelingens regnskab til godkendelse

4. Behandling af indkomne forslag

5. Handlingsplan og budget for kommende år for afdelingen, fremlægges til orientering

6. Valg af afdelingsbestyrelsesmedlemmer for 2 år og 1 suppleant for 1 år

7. Evt.

 

Vi ses i Auning Idræts- og Kulturcenter - lokale ses på infoskærmen

 

Siden er sidst opdateret:12. December 2017