Søg
Auning By
auningBy Museum
auningBy

MTB-sporet i Porsbakkerne

Niels Tang Møller fortæller om etablering af

MTB-sporet i Porsbakkerne

Ideen til sporet opstod søndag den 23. november 2011. Vi var nogle MTB’er som havde været på MTB-sporet i Ørsted og på vejen hjem spurgte jeg Flemming Tolstrup fra AMK, hvorfor laver vi ikke et spor i Porsbakkerne?  Snakken gik, nogle mente at der kunne vi ikke køre, andre at det får vi ikke lov til osv., men det endte med at jeg fik opgaven: Undersøg mulighederne!

Jeg gik rundt i bakkerne nogle gange med markeringsbånd og til sidst prøvede jeg ruten af nogle gange på cykel.

Ultimo nov. 2011 bliver muligheden for etableringen af et spor drøftet med Vej & Park afdelingen i Norddjurs Kommune. Det viste sig at kommunen så meget velvillig på et sådan initiativ, blot pengekassen ikke skulle åbnes. Det blev aftalt at AMK skulle lave en skitse, som kunne danne grundlag for videre drøftelse på åstedet.

I løbet af vinteren 11/12 blev der fundet et forløb gennem bakkerne som berørte de eksisterende gangstier mindst mulig - kun krydsninger. Dette spor blev prøvekørt af nogle MTB’er og derefter tilrettet og ryddet med motoriseret kost, rive, motorsav, grensaks og spade. Skitseoplæg af sporet blev sendt til Skov & Park afdelingen 14. februar 2012 og 1. maj var der møde med Heidi Jensen fra kommunen i Porsbakkerne. Sporet blev godkendt og Heidi lovede, at hvad der skulle bruges af materialer som rafter, markeringspæle og skilte ville kommunen levere, som de havde gjort ved andre MTB-spor i kommunen. 

Efteråret 2012 var sporet ved at være kørt så meget til, at man kunne se, hvor der var behov for at lægge flis i bløde huller og rafter til stabilisering af stejle skrænter mm.

Den 6. november var der møde på sporet med Heidi og et par af hendes folk om opsætning af markeringspæle. Og den 26. november satte kommunen 25 styk pæle op med skilte samt en holder for piktogram ved P-pladsen på Gjesingvej.

Det skal lige nævnes at Ole Mørkholm Auning Traktor- og Maskinværksted, har giver tilladelse til at sporet går gennem hans lergrav på nordsiden af Porsbakkerne.

Det manuelle spor-arbejde med ideer, etablering, rydning, tilretning, stabilisering med rafter og fundering er udført i flere omgange af en lille flok MTB’er: Klaus med 90 styk skilte til markering af sværhedsgraden - Knud med traktor frontskovl - Finn med havetraktor - Kenn med motoriseret kost – Brian, Flemming, Inge Lise og Margit med diverse forsyninger og Niels som tovholder.

Vi har planlagt åbning af sporet søndag den 21. april kl. 9,30 ved P-pladsen på Gjesingvej. Bente Hedegård fra Kultur og Udviklingsudvalget vil gerne komme og foretage en officiel indvielse af MTB-sporet.

Til åbningen vil vi invitere lokalbefolkningen, således at man kan se, hvad Porsbakken kan bruges til af aktiviteter. Det er vigtigt at påpege at der er plads til alle. Ligeledes vil vi invitere MTB'erne 

  

Klik på foldere for at se en større version!

Siden er sidst opdateret:26. January 2022