Søg
auning by
auningBy Museum
auning sport

Generalforsamling i Gymnastikafdelingen

Skrevet af: AuningSport.dk

Tirsdag den 8. februar 2022 kl. 19.00 ved AIK

Dagsorden iflg. vedtægter

1. Valg af dirigent 

2. Bestyrelsens beretning v/ formanden 

3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse v/ kassereren

4. Behandling indkommende forslag – forslag sendes til ajapige@hotmail.com senest 1/2-2022

5. Handlingsplan og budget for kommende år/ sæson - til orientering 

6. Valg til bestyrelsen – på valg er Formand Pia Pedersen, Dorthe Bjerregård og Louise Jørgensen.

7. Evt. 

Vel mødt, alle er velkommen

 

Siden er sidst opdateret:12. December 2017