Søg
auning by
auningBy Museum
auning sport

Generalforsamling i Auning IF Badminton

Skrevet af: AuningSport.dk

Tirsdag den 7. september 2021 - Kl. 19.00 i klublokalet i Auning Idræts- og Kulturcenter. Vi håber, at se rigtig mange af jer. Tilmelding nødvendig og kan ske på mail: janelle@mail.dk


Dagsorden

1. Valg af dirigent og stemmetællere.

2. Afdelingsbestyrelsens beretning.

3. Fremlæggelse af afdelings regnskab til godkendelse.

4. Behandling af indkomne forslag.

5. Handlingsplan og budget for kommende år for afdelingen fremlægges til orientering.

6. Valg af afdelingsbestyrelsesmedlemmer for 2 år og 1 suppleant for 1 år.

7. Evt.


Med venlig hilsen

Auning IF Badminton

Jan Ellegaard

Formand


PS. GF bliver afholdt under forudsætning af, at vi kan/må mødes. Evt. bliver det som online generalforsamling.

 

Siden er sidst opdateret:12. December 2017