Søg
auning by
auningBy Museum
auning sport

AIF har aflyst Hovedgeneralforsamling 2020

Skrevet af: AuningSport.dk

Udsat til senere!


AIF Hovedgeneralforsamling
 den 12. marts kl. 19 ved AIK er aflyst!

Dagsorden:
1. Valg af dirigent og stemmetællere
2. Bestyrelsens beretning for hele foreningen for det forgangne foreningsår til godkendelse.
3. Fremlæggelse af regnskab for foreningen til godkendelse
4. Behandling af indkomne forslag:
4. Hovedbestyrelsen forslå at punkt 8 i §5 i AIFs vedtægter udgår pga.
4. AIF-Hallernes Fondsbestyrelse har ændret juridisk status
4. Der er ikke indkommet andre forslag under dette punkt
5. Fremlæggelse af handlingsplan og budget for hovedforeningen
6. Valg af 3 medlemmer 2 på ulige år og 1 på lige år samt af 1 suppleant for 1 år
7. Valg af 1 intern revisor for 2 år
8. Valg af 2 medlemmer på lige år og 1 medlem på ulige år til AIF-hallernes fondsbestyrelse
9. Eventuelt

Siden er sidst opdateret:12. December 2017