Søg
auning by
auningBy Museum
auning sport

Ekstraordinær Hovedgeneralforsamling i AIF

Skrevet af: AuningSport.dk

Indkaldelse til ekstraordinær hovedgeneralforsamling i Auning Idrætsforening torsdag den 1. oktober 2020 kl. 19:00 i Auning Idræts- og Kulturcenter.

Dagsordenen har som minimum følgende punkter:

 

1. Valg af dirigent og stemmetællere

2. Valg af 1 medlem (Hovedforeningsformand) til hovedbestyrelsen

3. Eventuelt


Forslag til dagsordenen fra medlemmerne skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før dvs. torsdag den 17/9-2020.

Kandidater til posten hos hovedforeningsformand opfordres til at melde sig, idet den nuværende formand ønsker at stoppe. 


Mvh Hovedbestyrelsen 

Auning Idrætsforening


Vel mødt 

 

Siden er sidst opdateret:12. December 2017