Søg
auning by
auningBy Museum
auning sport


AIF Hovedgeneralforsamling
 er aflyst!

Dagsorden:
1. Valg af dirigent og stemmetællere
2. Bestyrelsens beretning for hele foreningen for det forgangne foreningsår til godkendelse.
3. Fremlæggelse af regnskab for foreningen til godkendelse
4. Behandling af indkomne forslag:
4. Hovedbestyrelsen forslå at punkt 8 i §5 i AIFs vedtægter udgår pga.
4. AIF-Hallernes Fondsbestyrelse har ændret juridisk status
4. Der er ikke indkommet andre forslag under dette punkt
5. Fremlæggelse af handlingsplan og budget for hovedforeningen
6. Valg af 3 medlemmer 2 på ulige år og 1 på lige år samt af 1 suppleant for 1 år
7. Valg af 1 intern revisor for 2 år
8. Valg af 2 medlemmer på lige år og 1 medlem på ulige år til AIF-hallernes fondsbestyrelse
9. Eventuelt

Velkommen til Auning Idrætsforening

AIFs formål er at være en attraktiv idrætsforening med fokus på kvalitet og alsidighed,
så flest mulige borgere i alle aldre i Auning og omegn bliver medlemmer
og tager aktivt del i at skabe et forpligtende fællesskab.

Rettelser eller tilføjelser modtages meget gerne!

AuningBymuseum

Udfyld venligst denne formular
captcha


Tag imod et eller flere

af følgende tilbud og deltag i 

lodtrækningen om en iPad Air


Tag imod et eller flere

af følgende tilbud og deltag i 

lodtrækningen om en iPad Air

Deltag i AIF's efterårskonkurrence


Afprøv et eller flere af de 8 tilbud, som Auning Idrætsforening tilbyder her på siden og i den folder, som er delt ud i samtlige postkasser i Auning by.

Det er et nemt og uforpligtende tilbud om afprøvning af netop den motionsform, som passer bedst til hver enkelt i familien.

Alle der deltager i et af disse 8 tilbud, deltager i lodtrækningen om en iPad Air!

Det kæver blot man udfylder en eller flere af nedenstående kuponer inden 1. september 2014.

Vinderen får besked direkte og offentliggøres også på AuningSport.dk.


Venlig hilsen Auning Idrætsforening

Deltag i AIF's efterårskonkurrence


Afprøv et eller flere af de 8 tilbud, som Auning Idrætsforening tilbyder her på siden og i den folder, som er delt ud i samtlige postkasser i Auning by.

Det er et nemt og uforpligtende tilbud om afprøvning af netop den motionsform, som passer bedst til hver enkelt i familien.

Alle der deltager i et af disse 8 tilbud, deltager i lodtrækningen om en iPad Air!

Det kæver blot man udfylder en eller flere af nedenstående kuponer inden 1. september 2014.

Vinderen får besked direkte og offentliggøres også på AuningSport.dk.


Venlig hilsen Auning Idrætsforening

Siden er sidst opdateret:24. April 2020