Søg

Skal vi have E-Sport i Auning?

Skrevet af: AuningSport.dk

Vi har hermed fornøjelsen at invitere jer til dialog/inspirationsmøde i den fælles hensigt, at undersøge og muliggøre opstart af E-Sport i Auning.


Mandag den 28. maj 2018 kl. 17-19.30 i caféen i Auning Idræts- og Kulturcenter

Vi har den glæde at kunne præsentere til mødet, Rasmus Bach fra DGI. Han er E-Sport konsulent hos DGI og har stor erfaring i at hjælpe foreninger i opstarten. Rasmus vil sammen med undertegnede stå for mødet, af hensyn til mødets effektivitet, vil vi bestræbe os på at følge medsendte dagsorden:

    1. Velkomst                           
        2. Præsentation af deltagere                     
          3. Hvad er og hvorfor E-Sport?                         
         4. Hvilke spil spilles der                           
       5. De fysiske rammer/internet adgang                               
    6. Økonomi, anskaffelsespriser, samt kontingent                       
          7. Instruktør og ledere                             
     8. Næste træk, hvordan kommer vi videre?                                
  9. Eventuelt

AIK er vært ved lidt forplejning, så derfor bedes man tilmelde sig til mødet hos madeleine@auningbadet.dk senest den 25. maj.

Ps. Mødet er ikke et informationsmøde om hvordan, det er at gå til E-Sport. Men et møde, hvor det handler om at finde nogle aktive ildsjæle, som vil være med til at starte det op og stå for det i fremtiden.
Så tilmeld dig, hvis dette er noget DU vil brænde for bliver en realitet i Auning.

Mange hilsner
Henrik Johansen

Centerchef

Siden er sidst opdateret:12. december 2017