Søg

Gymnastik holder generalforsamling

Skrevet af: AuningSport.dk

Generalforsamling mandag d. 25. februar 2019 kl. 19.00 i Klublokalet ved AIK


Dagsorden iflg. vedtægter
1. Valg af dirigent 
2. Bestyrelsens beretning v/ formanden 
3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse v/ kassereren
4. Behandling indkommende forslag 
5. Handlingsplan og budget for kommende år/ sæson - til orientering 
6. Valg til bestyrelsen 
7. Evt. 

Vel mødt, alle er velkommen!

Siden er sidst opdateret:12. december 2017