Søg
Auning Radio & TV


AIF Hovedgeneralforsamling
 er aflyst!

Dagsorden:
1. Valg af dirigent og stemmetællere
2. Bestyrelsens beretning for hele foreningen for det forgangne foreningsår til godkendelse.
3. Fremlæggelse af regnskab for foreningen til godkendelse
4. Behandling af indkomne forslag:
4. Hovedbestyrelsen forslå at punkt 8 i §5 i AIFs vedtægter udgår pga.
4. AIF-Hallernes Fondsbestyrelse har ændret juridisk status
4. Der er ikke indkommet andre forslag under dette punkt
5. Fremlæggelse af handlingsplan og budget for hovedforeningen
6. Valg af 3 medlemmer 2 på ulige år og 1 på lige år samt af 1 suppleant for 1 år
7. Valg af 1 intern revisor for 2 år
8. Valg af 2 medlemmer på lige år og 1 medlem på ulige år til AIF-hallernes fondsbestyrelse
9. Eventuelt

Velkommen til Auning Idrætsforening

AIF består af 8 afdelinger:
Badminton, bordtennis, dart, fodbold, gymnastik,
håndbold, svømning og tennis.
Klik her og se hvad hver enkelt afdeling kan tilbyde:

AIFs formål er at være en attraktiv idrætsforening med fokus på kvalitet og alsidighed,
så flest mulige borgere i alle aldre i Auning og omegn bliver medlemmer
og tager aktivt del i at skabe et forpligtende fællesskab.

Rettelser eller tilføjelser modtages meget gerne!

AuningBymuseum

Udfyld venligst denne formular
captcha
Siden er sidst opdateret:12. marts 2020