Søg

Om Auning Idræts- og Kulturcenter

Vision 2020 for AIK


Visionen er det AIK stræber efter. En vision skal være uden for umiddelbar rækkevidde, altså mere end 12 måneder ude i fremtiden. De enkelte punkter i visionen skal være rimelige nemme at konstatere, hvornår de er nået frem mod 2020.  

 

 

 

I 2020 vil AIK fremstå på følgende måde:

 

AIK er det foretrukne idræts- og kulturcenter på Djursland, med særlig fokus på børn og unge

·         Vi er det fortrukne sted for både indendørs og udendørs aktiviteter

·         Vi tiltrækker brugere fra hele Djursland, samt egnens turisterAIK er et professionelt og moderne idræts- og kulturcenter

·         De daglige rutiner kører effektivt og fleksibelt

·         Der udvikles løbende nye aktiviteter, der sikrer en sund økonomi

·         Vi er en udfordrende og attraktiv arbejdsplads

·         Vi er præget af et godt arbejdsmiljø, hvor det er lysten der driver værket

·         Det er naturligt for brugerne og medarbejderne at engagere sig

·         AIK betegnes som en innovativ virksomhed
Med innovativ menes, at AIK går i spidsen for hele tiden at kunne tilbyde nye tilbud

·         AIK er brandet som det foretrukne sted for større arrangementer i Østjylland

·         AIK er et naturligt samlingssted for lokale borgere i alle aldre, når der skal dyrkes idræt eller motion

·         Vi viser, både i tanke og handling, at alle er velkomne

 

 

 

Mission for AIK


Missionen beskriver det AIK vil gøre for brugerne – her og nu – eller snarest muligt …

 

 

·         AIK er kendetegnet ved at være åbent for enhver, organiseret, selvorganiseret eller uorganiseret, der gerne vil være aktiv – kulturelt, åndeligt eller idrætsligt.

 

·         AIK vil udvikle og styrke den enkeltes mulighed for sundhed og trivsel på tværs af alder, social status og etnisk baggrund.

 

·         Vi vil tilstræbe at holde centret mest muligt åbent, til gavn for brugerne og foreningerne.

 

·         AIK vil vedligeholde - og om muligt – udbygge sine handicapvenlige faciliteter.

 

·         AIK vil tilstræbe at udvise socialt ansvar.

 

·         Vi vil sætte særlig fokus på at skaffe faciliteter til de aktiviteter som vores brugere ønsker at benytte.

 

·         AIK skal udvikles til at være et naturligt samlingssted for lokale borgere i alle aldre, uanset om man ønsker at være aktiv eller nyde andres aktiviteter.

 

·         AIK skal i kraft af sit engagement, fremstå som værende fleksibel. Der skal vises respekt og forståelse for andre mennesker. Det er væsentligt at man både i tanke og handling viser at alle er velkomne.

·         AIK skal have en velfungerende cafe, der skal være et naturligt samlingspunkt for centerets brugere.
Vi vil øge de sunde tilbud og minimere de usunde produkter i størst mulig omfang.

·         Som bruger og gæst har du gratis trådløst netværk overalt på AIK.

 

 

 

AIK-værdier


Vores værdier er det der kendetegner vores væremåde over for andre.

I AIK-værdierne beskriver vi, hvordan vi vil behandle og omgås hinanden.

Værdierne skal efterleves og det skal have en konsekvens, hvis man gentagne gange ikke lever op til værdierne.  

 

 

 

Som bruger kan du forvente at medarbejderne

·         Yder en professionel og selvstændig arbejdsindsats

·         Optræder kundevenligt og imødekommende over for alle centrets gæster

·         Handler miljøansvarligt med hensyn til ressourcer og materiel

·         Altid vil gøre sit bedste for at gøre dine timer i AIK til en god oplevelse

 

Som bruger skal du vide, at AIK’s medarbejdere forventer

·         At du optræder venligt og imødekommende over for centrets øvrige gæster

·         At du optræder venligt og imødekommende over for centrets medarbejdere

·         At du udviser miljøansvarligt med hensyn til ressourcer og materiel

·         At du har sat dig ind i de regler (anvisninger) der er for det område hvori du færdes

 

 

Som medarbejder skal man vide at bestyrelsen og centerchefen forventer

·         At man som medarbejder kan administrere en stor grad af frihed og er parat til at påtage sig et ansvar samt yde en professionel og selvstændig arbejdsindsats

·         At man optræder kundevenligt og imødekommende over for alle centrets gæster

·         At man handler ansvarligt med hensyn til ressourcer og materiel – i AIK’s og miljøets interesse

 

Som medarbejder kan man forvente at bestyrelsen og centerchefen

·         Skaber en udfordrende og attraktiv arbejdsplads, der er præget af et godt arbejdsmiljø, hvor det er lysten der driver værket og hvor det er naturligt at engagere sig

·         Viser tillid, åbenhed og respekt for den enkelte medarbejder

·         2 gange årligt gennemfører personaleudviklingssamtale med hver enkelt medarbejder

·         Tage hensyn til den enkelte medarbejders behov for frihed, ligesom medarbejderne tager hensyn til AIK’s behov for fleksibilitet

 

 

 

 

Siden er sidst opdateret:20. december 2018

Besøg

Alt om Auning by
Vi har åben 24 timer i døgnet!
- i idrætcenteret og i byen
- online booking og betaling!
- Link til AIF's 8 afdelinger