Søg


Auning Idrætsforening indkalder hermed til ordinær generalforsamling 2019
Forslag til dagsordenen fra medlemmerne skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før (28/2) og endelig dagsorden med bilag sættes på hjemmesiden senest 8 dage før generalforsamlingen.

Dagsordenen har som minimum følgende punkter:
1. Valg af dirigent og stemmetællere
2. Bestyrelsens beretning for hele foreningen for det forgangne foreningsår til godkendelse.
3. Fremlæggelse af regnskab for foreningen til godkendelse
4. Behandling af indkomne forslag
5. Fremlæggelse af handlingsplan og budget for hovedforeningen
6. Valg af 3 medlemmer.
    2 på ulige år og 1 på lige år samt af 1 suppleant for 1 år
    (I 2019 valg af næstformand og hovedkasserer)
7. Valg af 1 intern revisor for 2 år
8. Valg af 2 medlemmer på lige år og 1 medlem på ulige år til AIF-hallernes fondsbestyrelse
9. Eventuelt

Fremmødte medlemmer over 14 år, forældre til medlemmer under 15 år samt æresmedlemmer har stemmeret – dog således at ingen har mere end 1 stemme.

Alle er valgbare til bestyrelsen – dog skal formand og kasserer være over 18 år, og de må ikke være fra samme husstand.

Vel mødt!

Venlig hilsen
Hovedbestyrelsen 

Velkommen til Auning Idrætsforening

AIF består af 8 afdelinger:
Badminton, bordtennis, dart, fodbold, gymnastik,
håndbold, svømning og tennis.
Klik her og se hvad hver enkelt afdeling kan tilbyde:

AIFs formål er at være en attraktiv idrætsforening med fokus på kvalitet og alsidighed,
så flest mulige borgere i alle aldre i Auning og omegn bliver medlemmer
og tager aktivt del i at skabe et forpligtende fællesskab.

Rettelser eller tilføjelser modtages meget gerne!

AuningBymuseum

Udfyld venligst denne formular
captcha
Siden er sidst opdateret:06. februar 2019

Besøg

Alt om Auning by
Vi har åben 24 timer i døgnet!
- i idrætcenteret og i byen
- online booking og betaling!
- Link til AIF's 8 afdelinger