Søg

Ordensreglement for badende i svømmehallen

  1. Egne mad- og drikkevarer må ikke nydes i svømmehallen.

  2. Flasker og glas må ikke medbringes i svømmehallen.

  3. Alt benyttelse af badet sker på den besøgendes eget ansvar.

  4. Provokerende, berusede og uterlig optræden kan medføre øjeblikkelig
      bortvisning.

  5. Alle badende skal inden de går i bassinerne, vaskes grundigt uden
      badetøj, håret skal være vasket/skyllet.

  6. Efter toilet og saunabesøg skal man vaskes på ny.

  7. Alle badende skal være iført rent og normalt badetøj.

  8. Der må ikke bæres løsthængende smykker og ure i svømmehallen.

  9. Det er ikke tilladt at løbe i svømmehallen.

10. Boldspil er ikke tilladt i soppebassin og varmtvandsbassinet.

11. Rutsjebanens særskilte regler skal overholdes.

12. Hovedspring er kun tilladt fra den dybe ende, og kun fra enden
      og ikke fra siderne.

13. Det er ikke tilladt at tage billeder og filme i svømmehallen og baderum
      uden forudgående aftale herom.

14. Affald skal lægges i de ophængte skraldespande.

15. Hensynsløs behandling af vores inventar, beplantning mm, kan medfører
      et erstatningskrav.

16. Der skal benyttes overtrækssko til udendørs fodtøj i svømmehallen.

17. Direkte forurening af vandet ved urinering, spytning, næsepudsning
      må ikke finde sted.

18. Børn op til 8 år må følges med forældre i modsatte køns omklædnings-
      og baderum. I særlige tilfælde, kontakt venligst personalet.

19. Blebørn skal bære badeble (sælges i cafèen) ligesom voksne
      handicappede skal bære ble badebukser.

20. Der kan pålægges et erstatningskrav ved evt. udledning af
      E. coli (afføring) i bassinerne.

 

Bemærk:

Personalets og livreddernes anvisninger skal straks efterkommes, i modsat fald kan gæsten bortvises.

Vigtig bemærkning, vores svømmehals vandkvalitet afhænger rigtig meget af gæsternes personlige hygiejne.

Så vil du være med til at nedsætte vores klorforbrug, så vask dig grundigt og uden badetøj, inden du går ind i svømmehallen.

Man siger faktisk at hvis 1 gæst ikke vasker sig, tilfører bassinet ligeså mange bakterier som 200 gæster der vasker sig.

 

Følgende personer der ikke må benytte svømmehallen:

- Personer med smitsomme sygdomme såsom diarré, børnesygdomme
   med udslæt, og personer med betændte åbne sår.

- Gæster med fodvorter må kun benytte bassinerne, hvis de er under
   behandling, er brændt eller frosset væk.

 

Sikkerhed i svømmehallen

Vi er klar til at tage imod alle, både skoler, institutioner, handicappede, ældre, børnehaver og familien Danmark. Vores sikkerhed i svømmehallen er helt i top. Vi har alt i redningsudstyr, som hjertestarter, båre, ilt, forskellige nødhjælpskasser. 

Vi følger forskrifterne fra Rådet for større badesikkerhed. Alle vores livreddere har gennemgået bassinlivredderprøven og den dertil hørende førstehjælpsuddannelse, så de vil være i stand til at give en hurtig, velkvalificeret redningsindsats i tilfælde af ulykker.

Badegæstens egen indsats i tilfælde af ulykker er absolut ikke uden betydning, så vi kan kun appellere til at man altid læser svømmehallens ordens- og sikkerhedsregler inden man går i bassinerne, rigtig mange af de ulykker der sker rundt i svømmehallerne, sker netop fordi badereglerne ikke overholdes. 

 

Venlig hilsen

Henrik Johansen, centerchef

Juni 2017

Siden er sidst opdateret:20. december 2018

 

Besøg

Alt om Auning by
Vi har åben 24 timer i døgnet!
- i idrætcenteret og i byen
- online booking og betaling!
- Link til AIF's 8 afdelinger